top of page
סיפור המשחתת "אילת" – הנשמה ה-48

סיפור המשחתת "אילת" – הנשמה ה-48

₪78.00מחיר

מחבר: משה לוי

הוצאה לאור: מילים מדברות 

 

משה לוי, שירת על סיפונה של במשחתת "אילת" כמפעיל מכ"ם. הוא התערה היטב בחיי הצוות ושיגרת האנייה למרות המסגרת החברתית הנוקשה אך מעניקה סיפוק ויוצרת ידידות אמת.
מתוך אהבה למה שאבד עם הטבעת המשחתת, עסק המחבר יותר מארבע שנים בכתיבת הספר, תוך שיתוף המשפחות השכולות והניצולים. העידוד לו זכה מצדם, והחומרים הנוספים שהועמדו לרשותו, סייעו בידו לעצב את הספר כסיפור אנושי מרגש וכהצדעה לאנייה ולצוותה.

    bottom of page