top of page

קורין שחר

קורין שחר, תואר שלישי במדע המידע, התמחתה בטיפולי ביבליותרפיה, ומתרכזת בעיקר בנושאי מגדר.

מרבה לכתוב ברשת ויש רבים שקוראים את התובנות, המאמרים והסיפורים שלה – "דיבורים על מיניות" נקרא בשקיקה בידי המוני נשים וגברים כאחד שלומדים ממנו, מה באמת נשים רוצות, צריכות, וראויות לו.

ספרה הראשון, ספר הילדים "מי-אני", 2002, השני: "נשים במלכוד: מקומה של האישה במאה העשרים ואחת", 2013. הרומן "נשים, נשים..." הוא ספרה השלישי. הספר הרביעי, אגב, נמצא כבר בכתיבה.

תצלום - קורין שחר.jpg
bottom of page